LabGIS

 • Kartograficzne prezentacje danych

  Kartograficzne prezentacje danych

 • Analizy struktur przestrzennych

  Analizy struktur przestrzennych

Prowadzę działalność wykonywaną osobiście na podstawie umów o dzieło lub zlecenie, realizowanych na rzecz przedsiębiorców, instytucji i jednostek organizacyjnych.

Oferuję usługi w zakresie:

 • analiz przestrzennych, w szczególności na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko, opracowań planistycznych i analitycznych, badań geomarketingowych lub naukowych;
 • tworzenia, przekształcania i wizualizowania danych przestrzennych, oraz digitalizowania zbiorów analogowych na potrzeby baz danych przestrzennych;
 • sporządzania opracowań środowiskowych, w tym: prognoz oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, inwentaryzacji przyrodniczych lub krajoznawczych;
 • tworzenia klasycznych opracowań kartograficznych przeznaczonych do druku (atlasy, mapy topograficzne, turystyczne i inne mapy tematyczne);
 • prezentowania danych przestrzennych na prostych stronach WebGIS (systemy CMS + OpenLayers, Leaflet);
 • prowadzenia szkoleń z obsługi programów GIS (QGIS, SAGA GIS, gvSIG) oraz z pozyskiwania danych przestrzennych (ze szczególnym uwzględnieniem danych bezpłatnych);
 • wdrażania systemów GIS opartych o wolne i otwarte oprogramowanie.

 

Tworzenie map to jedna z kilku moich życiowych pasji [1],[2]. Uwielbiam nietypowe wyzwania GIS-owe. Chętnie podejmuje się realizacji pomysłów pozornie niewykonalnych - przy obecnym dostatku źródeł danych głównym ograniczeniem w tworzeniu analiz przestrzennych staje się jedynie ludzka wyobraźnia.

Kazimierz Niecikowski

Script logo