LabGIS

 • Kartograficzne prezentacje danych

  Kartograficzne prezentacje danych

 • Analizy struktur przestrzennych

  Analizy struktur przestrzennych

Prowadzę działalność wykonywaną osobiście na podstawie umów o dzieło lub zlecenie, realizowanych na rzecz przedsiębiorców, instytucji i jednostek organizacyjnych.

Oferuję usługi w zakresie:

 • prowadzenia szkoleń z: obsługi programu QGIS, analiz przestrzennych, podstaw GIS, pozyskiwania danych przestrzennych,
 • analiz przestrzennych, w szczególności na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko, audytów krajobrazowych, opracowań planistycznych i analitycznych, badań geomarketingowych lub naukowych,
 • tworzenia, przekształcania i wizualizowania danych przestrzennych, oraz digitalizowania zbiorów analogowych na potrzeby baz danych,
 • sporządzania opracowań środowiskowych, w tym: prognoz oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, analiz oddziaływania przedsięwzięć na krajobraz, inwentaryzacji przyrodniczych lub krajoznawczych,
 • tworzenia opracowań kartograficznych przeznaczonych do druku (mapy topograficzne i turystyczne, atlasy, mapy tematyczne),
 • prezentowania danych przestrzennych na stronach WebGIS opartych o własny serwer WMS/WFS (np QGIS Server + Web framework) lub rozwiązania typu OpenLayers, Leaflet + systemy CMS,
 • wdrażania systemów GIS opartych o rozwiązania Open Source,

 

Tworzenie map to jedna z kilku moich życiowych pasji [1],[2]. Lubię wszelkie wyzwania GIS-owe. Chętnie podejmuje się realizacji pomysłów pozornie niewykonalnych - przy obecnym dostatku źródeł danych głównym ograniczeniem w tworzeniu analiz przestrzennych staje się jedynie ludzka wyobraźnia.

Kazimierz Niecikowski

 

Zaufali mi:              
Script logo