LabGIS

 • Analizy struktur przestrzennych

  Analizy struktur przestrzennych

 • Kartograficzne prezentacje danych

  Kartograficzne prezentacje danych

Prowadzę działalność wykonywaną osobiście na podstawie umów o dzieło lub zlecenie, realizowanych na rzecz przedsiębiorców, instytucji i jednostek organizacyjnych.

Oferuję usługi w zakresie:

 • analiz przestrzennych GIS, w szczególności na potrzeby opracowań planistycznych, analitycznych, ocen oddziaływania na środowisko i badań geomarketingowych;
 • tworzenia, pozyskiwania, przekształcania i wizualizowania zbiorów danych przestrzennych;
 • digitalizowania analogowych materiałów kartograficznych na potrzeby przestrzennych baz danych;
 • tworzenia map tematycznych w systemach GIS (w tym 3D), oraz klasycznych opracowań kartograficznych;
 • prowadzenia szkoleń z podstaw Systemów Informacji Geograficznej oraz z obsługi programów GIS, w szczególności programów Open Source takich jak QGIS i SAGA GIS;
 • sporządzania opracowań środowiskowych na potrzeby planowania przestrzennego, w tym: prognoz oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, inwentaryzacji przyrodniczych i opracowań problemowych.

Tworzenie map jest jedną z kilku moich życiowych pasji [1],[2]. Uwielbiam nietypowe wyzwania GIS-owe. Chętnie podejmuje się realizacji pomysłów pozornie niewykonalnych - przy obecnym dostatku źródeł danych głównym ograniczeniem w tworzeniu analiz przestrzennych staje się jedynie ludzka wyobraźnia.

Kazimierz Niecikowski

Script logo