Kurs pozyskiwania danych przestrzennych

Przykładowy konspekt szkolenia jednodniowego:

Źródła danych przestrzennych:

 • Prawne aspekty wykorzystywania i przetwarzania danych przestrzennych,
 • Najistotniejsze zbiory danych przestrzennych:
  • źródła krajowe,
  • źródła zagraniczne.
 • Pozyskiwanie bezpłatnych danych przestrzennych ze zbiorów państwowych w oparciu o Ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Pozyskiwanie danych przestrzennych ze źródeł komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu danych z państwowego zasobu geodezyjnego (PODGIK, WODGIK, CODGIK).

Pobieranie danych przestrzennych:

 • Kurs obsługi programów wspomagających pobieranie danych przestrzennych:
  • MapoTero (serwery WMS),
  • Kafelkarz (serwery WMS i WMTS),
  • Maperitive (OpenStreetMap),
  • QGIS (serwery WMS, WMTS, WFS, OpenStreetMap).
 • Praktyczne sposoby naprawy danych przestrzennych psutych przez niektóre instytucje prawnie zmuszone do ich publikowania,
 • Digitalizacja map na potrzeby przestrzennych baz danych - pozyskiwanie danych przestrzennych z materiałów analogowych,

Dane przestrzenne jako informacja publiczna:

 • Pozyskiwanie danych przestrzennych na podstawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej lub informacji o środowisku:
  • aspekty prawne,
  • procedura składania wniosku i ewentualnego odwoływania się do organów wyższej instancji,
  • ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
  • najczęściej spotykane metody utrudniania dostępu do informacji publicznej oraz praktyczne sposoby ich przezwyciężania,
  • najistotniejsze orzecznictwa WSA i NSA dotyczące pozyskiwania danych przestrzennych.

 

Rzeczywisty zakres szkolenia każdorazowo dostosowuje do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Script logo