Najbardziej rozległe panoramy widokowe

  • Miejsca z których roztacza się najabrdziej rozległa panorama widokowa

    Miejsca z których roztacza się najabrdziej rozległa panorama widokowa

Mapa przedstawia miejsca najbardziej wyeksponowane krajobrazowo, z których potencjalnie roztaczają się najbardziej rozległe panoramy widokowe. Każdemu pikselowi mapy o rozmiarze 100x100m przypisano informację o powierzchni maksymalnego zasięgu widoczności. Mapę opracowano na podstawie numerycznego modelu terenu (NMT) o rozdzielczości 100m. Z tego względu końcowy wynik odzwierciedla ekspozycję krajobrazową jedynie w pośredni sposób, gdyż model NMT nie uwzględnia przeszkód widokowych takich jak szata roślinna, czy zabudowa.

Plik mapy w źródłowej rozdzielczości [3MB]

Script logo