Opracowania ekofizjograficzne

 • Przykładowy fragment opracowania ekofizjograficznego

  Przykładowy fragment opracowania ekofizjograficznego

Wykonuję następujące rodzaje opracowań ekofizjograficznych:

 • podstawowe — sporządzane na potrzeby:
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (MPZP),
  • projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZP).
 • problemowe — wykonywane w przypadku konieczności  bardziej  szczegółowego  rozpoznania  cech wybranych elementów przyrodniczych lub określenia wielkości i zasięgów konkretnych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi.

Sporządzane przeze mnie opracowania ekofizjograficzne wyróżniają się między innymi:

 • wysoką jakością części opisowej, w której kładę nacisk na użyteczność formułowanych dla zespołu projektowego wniosków środowiskowych,
 • zastosowaniem nowoczesnych metod analiz przestrzennych,
 • rzetelnością przeprowadzanych inwentaryzacji terenowych i precyzją odwzorowania jej wyników na mapach,
 • przejrzystą strukturą i bogatą szatą graficzną opracowania.

 

Cenę sporządzenia opracowania ekofizjograficznego ustalam indywidualnie. Zależy ona głównie od terminu realizacji, powierzchni analizowanego obszaru i poziomu skomplikowania warunków środowiskowych. Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia kosztu realizacji określonego opracowania ekofizjograficznego.

Script logo