Sopot

 • Mapa poziomu usłonecznienia budynków

  Mapa poziomu usłonecznienia budynków

 • Hipsometria

  Hipsometria

 • Spadek terenu

  Spadek terenu

 • Zagospodarowanie terenu (Studium uwarunkowań, 2017)

  Zagospodarowanie terenu (Studium uwarunkowań, 2017)

 • Mapa porządku - możliwość dodawania zgłoszeń

  Mapa porządku - możliwość dodawania zgłoszeń

 • Warstwa podkładowa OpenStreetMap

  Warstwa podkładowa OpenStreetMap

 • Kreator wydruku

  Kreator wydruku

Eksperymentalny geoportal Sopotu z usługami OGC

Projekt oparty o własny serwer WMS i WFS/T  (Lizmap + QGIS Server + baza PostGIS). Wśród warstw znajduje się m.in.:

 • mapy solarne przedstawiające poziom usłonecznienia dachów sopockich budynków, dzięki której można sprawdzić gdzie opłaca się instalować panele słoneczne;
 • testowa mapa porządku - umożliwiająca lokalizowanie oraz zgłaszanie zauważonych usterek infrastruktury miejskiej. By dodać nowe zgłoszenie, należy kliknąć opcję "Edytuj" w menu po lewej stronie a następnie kliknąć na mapie wybrane miejsce;
 • rastrowe mapy ukształtowania terenu - hipsometria, cieniowanie, spadek terenu, ekspozycja stoków.

 

Uwaga - geoportal korzysta ze skryptów Java. Niektóre dodatki przeglądarek typu "NoScript", "ScriptSafe" mogą blokować wyświetlanie strony. W takim przypadku należy tymczasowo wyłączyć blokowanie skryptów.

Wejście

Script logo