Zabytki archeologiczne

  • Lokalizacja stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków

    Lokalizacja stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków

  • Lokalizacja zabytków archeologicznych na tle rolniczej przydatności gleb.

    Lokalizacja zabytków archeologicznych na tle rolniczej przydatności gleb.

Mapa liczebności i gęstości zabytków archeologicznych na terenie Polski. W dużym powiększeniu widać dokładną lokalizację każdego zabytku (czerwone kropki). Mapa przedstawia jedynie te stanowiska archeologiczne, które zostały wpisane do rejestru zabytków i których szczegółowa lokalizacja jest również dostępna na geoportalu Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

[Mapa zabytków archeologicznych w dużej rozdzielczości - plik 30,3 MB

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus

Mapa rolniczej przydatności gleb z końca lat 70-tych, na którą naniosłem lokalizację zabytków archeologicznych. Dzięki niej można się przekonać w których częściach Polski zachodzi związek między żyznością gleb a liczbą zabytków archeologicznych [plik w źródłowej rozdzielczości - 30MB ]

Script logo