Interaktywna mapa obiektów fizjograficznych, których nazwa jest być może związana z funkcją obronną.

Miejsca pełniące funkcje obronne posiadały we wczesnym średniowieczu specyficzne nazwy, takie jak: osiek, wały, garc. Dziś większość tych obiektów nie istnieje. Niekiedy jedynym zachowanym śladem jest ich wyjątkowa nazwa. Właśnie takie nazwy miejsc zaznaczono na widocznej mapie. Niestety prezentowana analiza nazw miejs jest obarczona sporym błędem. Wiele nazw o obronnej genezie przypisano obiektom, które takiej funkcji nie pełniły (np. często spotykana w górach nazwa "Koci Zamek"). Dlatego warto zachować zdrowy dystans. Nazwy miejsc kształtuje spontanicznie ludzki żywioł, z którym żaden filtr exela sobie nie poradzi :)

Analizie poddano nazwy i klasy obiektów fizjograficznych zaczerpnięte z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Pominięto nazwy miast i osad. Uwzględniono następujące nazwy obiektów oraz ich pochodne:

LabGIS