Lokalizacja najwyżej i najniżej położonego punktu w gminie

Instrukcja:
Powiększ mapę. Najedź kursorem na wybrany punkt. Wyskoczy wówczas etykieta z informacją o jego wysokości oraz położeniu administracyjnym. W dużym powiększeniu automatycznie uwidacznia się warstwa z granicami gmin oraz cieniowaniem terenu.

Uwagi:
Proces wyznaczania lokalizacji punktów przeprowadzono automatycznie na podstawie numerycznego modelu terenu o rozdzielczości 10 m (pochodna NMT ISOK z zasobów GUGiK). Wynikowe lokalizacje obejmują wszelkie formy terenu uwidocznione na NMT, niezależnie od ich genezy. Uwzględniają one również antropogenicznie przekształcone powierzchnie terenu, takie jak: hałdy kopalniane, dna kopalń, wykopy ziemne. Dlatego ukazane wyniki nie nadają się do oficjalnego zastosowania. W geografii fizycznej panuje zasada uznawania jedynie tych najwyżej i najniżej położonych punktów, które znajdują się na powierzchni o genezie naturalnej. Z tego względu oficjalnie jako najniżej położony punkt terenu wskazuje się żuławskie Raczki/Marzęcino, a nie dno kopalni w Bełchatowie (-110 m n.p.m.).

Analizę wykonano na NMT o rozdzielczości 10 m. Zmierzone na jego podstawie wysokości nieznacznie różnią się względem oficjalnych pomiarów geodezyjnych, szczególnie w przypadku szpiczastych szczytów górskich. Z uwagi na niepełne pokrycie powierzchni Polski danymi NMT z projektu ISOK w powyższej analizie nie uwzględniono strefy o szerokości około 3 km wzdłuż granicy z Białorusią